Lees- en spellingsproblemen


Heeft jouw kind het moeilijk met het het verklanken van letters? Komt het aanvankelijk lezen niet zomaar op gang in het eerste leerjaar?

Al in de kleuterjaren wordt de basis van het lezen en spellen, de ontluikende geletterdheid, gevormd. Auditieve vaardigheden en het begrijpend luisteren zijn cruciaal voor het latere leerproces. Heeft het jonge kind het moeilijk met het onthouden van kleurnamen of met het opnoemen van eenvoudige reeksen zoals de dagen van de week? Risicofactoren voor leerproblemen kunnen worden nagegaan, het vroeg ingrijpen met logopedie kan een leer-ondersteunende basis vormen voor de verdere ontwikkeling.

Sommig kinderen hebben het eerder moeilijk met het vormen van woordbeelden. Blijft jouw kind spellend lezen maar komt het niet tot het voortgezet lezen? Dit zou kunnen samenhangen met een automatiseringsprobleem van het woordbeeld. Het trainen van de visuele waarnemingen is hiervoor een belangrijke factor.

Kan jouw kind alle letters apart benoemen, maar ontwikkelt het leesproces zich toch trager, ondanks goede auditieve en visuele vaardigheden? Alle leesvoorwaarden apart beheersen, betekent nog niet dat men deze meteen tegelijkertijd kan uitvoeren. Het integreren van deze vaardigheden kan een heel wat energie van kinderen vragen.

Kan jouw kind de teksten technisch voldoende lezen maar is het begrijpen ervan moeilijker? Het begrijpend lezen vormt uiteindelijk de kern van het voortgezet lezen. Het lezen is dan ook een linguaal gebeuren waarbij er heel wat woordenschat aangeworven wordt.

Een goede diagnose van lees-en spellingsproblemen vormt de verdere behandeling. Elk kind wordt behandeld op basis van het probleem, maar ook op basis van wie het kind is achter dit probleem.

Lees –en/of spellingsproblemen kunnen veroorzaakt worden door:

  • Decoderingsprobleem
  • Een automatiseringsprobleem
  • Een visueel verwerkingsprobleem
  • Een auditief verwerkingsprobleem 
  • Een taalinterpretatiestoornis
  • Een integratiestoornis
  • Een transfer of trainingsstoornis
  • Een non-verbale stoornis
Een lees-en/of spellingsprobleem is niet zomaar een gewoon probleem met het lezen en spellen. In de kinderpraktijk kijken we verder dan dat en wordt er een handelingsplan gemaakt aan de hand van deze onderliggende factoren en op maat van het kind.

Kinderen worden verantwoord begeleid door tijd te besteden aan het trainen van leervoorwaarden, de basisvoorwaarden, en door deze vaardigheden te leren toepassen. Wens je meer informatie over onze training en ondersteuning? Contacteer ons, wij helpen je graag verder.

Recente Posts

Ontvang als eerste ons laatste nieuws per mail

In de kijker

Heb je een vraag? ​​​​​​​
​​​​​​​Aarzel niet om ons contacteren.

Contacteer Ons

Ontvang als eerste ons laatste
​​​​​​​nieuws per mail