Auditieve verwerkingsproblemen


Heeft u een kind of leerling die problemen heeft in de auditieve verwerking? Er is een tool om in korte tijd problemen in kaart te brengen en te trainen. In de kinderpraktijk bieden wij deze tool aan en helpen wij jouw kind of leerling verder.

Een auditief verwerkingsprobleem is een probleem in het horen en spraakverstaan, ondanks een normaal gehoor. Het komt voor bij 5-10% van de kinderen in de basisschoolleeftijd. Auditieve verwerkingsproblemen hebben een grote invloed op de latere leerprestaties. 40% van de laagst presterend kinderen op school heeft last van auditieve verwerkingsproblemen.

Symptomen die wijzen op auditieve verwerkingsproblemen

 • Moeite hebben met verbaal gegeven instructies, instructies moeten meerdere malen herhaald worden of er moet langzaam en duidelijk gearticuleerd gesproken worden om de instructie te begrijpen.
 • Eerst kijken wat anderen doen na een instructie.
 • Zwak auditief geheugen. Kinderen met een zwak auditief geheugen vinden het moeilijk om informatie die ze te horen krijgen, te onthouden en/of te reproduceren. Zulke informatie kan bijvoorbeeld een cijferreeks zijn, een ingewikkelde instructie, de spelling van een woord of een zin in een dictee.
 • Moeite met lezen (traag tempo, haperen, blijft spellend lezen)
 • Dyslexie
 • Moeite om het verschil te horen tussen de klanken: d en b
 • Spellingsfouten maken
 • Dagdromen
 • Lijkt niet te luisteren
 • Concentratieproblemen
 • Snel afgeleid zijn
 • Veel neus-keel-oorproblemen als kind
 • Overgevoeligheid voor geluid
 • Spraak- en articulatieproblemen (aarzelend, monotoon, langzaam spreken)
 • Woordvindingsproblemen, verwarrend een verhaal vertellen
 • Moeite met het voeren van een gesprek
 • Moeite met combineren van luisteren en schrijven
Herken je enkele van deze symptomen bij je kind? Contacteer ons of maak een afspraak. 


Auditief verwerkingsprobleem en leren lezen

Bij auditieve verwerkingsproblemen zijn er problemen met de auditieve functies. Auditieve functies worden vaak uitgelegd als “wat we doen met wat we horen”. Oftewel: het verwerken van geluiden, klanken en spraak.

De auditieve functies spelen ook een grote rol bij de leesvoorwaarden en het leren lezen en spellen. Voorbeelden hiervan zijn: letters samenvoegen tot één woord of verschillen horen tussen klanken/woorden. Als je moeilijk auditieve informatie kan verwerken kan dit leiden tot leesproblemen.

Auditieve verwerkingsproblemen kunnen voortkomen uit:

Tijdens de zwangerschap
 • Virusinfecties, alcohol, nicotine
Tijdens de geboorte
 • Zuurstoftekort, verdraaien van de nek, keizersnede (daardoor later meer kans op middenoorontstekingen)
 • Regelmatige middenoorontstekingen, vooral in de leeftijd van 0-3 jaar
 • Gehoorprobleem
 • Uit aangeboren leerproblemen (bijvoorbeeld dyslexie)

Gedraagt je kind zich soms als een slechthorend kind? Heeft je kind moeite met het onthouden en manipuleren van fonemen, wat men terugziet in de spellings- en leesprestaties? Ziet u de zwakke luistervaardigheden terugkomen in een beperkter taalbegrip en/of taalproductie of bij de conversatievaardigheden van het kind?

Heeft jouw zoon of dochter moeite heeft met lange opdrachten, steeds wisselend scoort en snel afgeleid of onrustig is, zeker in rumoerige situaties? Vindt jouw kind het moeilijk om personen die snel praten te verstaan of om melodieën en ritmes te herkennen? Als je deze symptomen herkent  kunnen wij een nader onderzoek bieden. Aansluitend kunnen wij adviezen en trainingen aanbieden op maat van het kind.

Naargelang de auditieve verwerkingsproblemen wordt er een training voorzien, waar kinderen zelfstandig hun vaardigheden op een aantrekkelijke manier kunnen trainen. Van deze trainingen is het effect aangetoond in een trial bij kinderen met leermoeilijkheden.

Naast deze trainingen wordt er een aangepaste complementaire therapie aangeboden, waarin een transfer gemaakt wordt naar de dagelijkse situaties en waar de aangeleerde auditieve vaardigheden toegepast worden in leer- en/of taalsituaties.

Recente Posts

Ontvang als eerste ons laatste nieuws per mail

In de kijker

Heb je een vraag? ​​​​​​​
​​​​​​​Aarzel niet om ons contacteren.

Contacteer Ons

Ontvang als eerste ons laatste
​​​​​​​nieuws per mail