Braingame Brian training

De training

Braingame Brian is een training op de computer van een aantal cognitieve vaardigheden. Dit zijn leervaardigheden waarmee informatie wordt opgenomen, verwerkt, vastgehouden en op grond waarvan men tot geconcentreerd, flexibel, overdacht (dus niet ondoordacht en impulsief) en planmatig handelen in staat is. De cognitieve vaardigheden die met Braingame Brian getraind worden zijn impulscontrole (inhibitie), flexibiliteit (mentaal schakelen) en werkgeheugen. Deze vaardigheden worden ook wel samengevat met de term ‘executieve functies’.

De training bestaat uit drie trainingstaken en een spelwereld. Door de spelwereld die om de trainingstaken is heen gebouwd worden kinderen uitgedaagd de trainingstaken uit te voeren en worden ze beloond voor hun trainingsarbeid. De training bestaat uit 25 sessies van ongeveer 40 minuten en is gemakkelijk thuis uit te voeren binnen een periode van zes weken (vier sessies per week) en is goed in te plannen op momenten dat dit het beste uitkomt.

Braingame Brian is ontwikkeld voor kinderen in de leeftijd van acht tot twaalf, bij wie problemen op het gebied van executief functioneren zijn vastgesteld. Problemen op het gebied van executief functioneren, met name op het gebied van werkgeheugen, cognitieve flexibiliteit en inhibitie, worden vooral verondersteld bij kinderen met AD(H)D, maar spelen eveneens een rol bij kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS) en kinderen met een cognitieve beperking (LVB).

Hoofdkenmerken

De spelwereld voelt als een 3D-wereld en bestaat uit verschillende gebieden. Muziek en geluid maken het rondwandelen in de wereld tot een belevenis en bieden ondersteuning bij het uitvoeren van de taken. De instructies bestaan uit een enkel woord, waardoor kinderen met een leesprobleem ook zonder hulp de training kunnen doen. De game-elementen bestaan onder andere uit een verhaallijn, identificatie met de hoofdpersoon, animatiefilmpjes, een duidelijk doel, spelopdrachten, ‘mini-games’ (vis- en racespel) en de mogelijkheid rond te kunnen lopen met de hoofdpersoon in de wereld.

Wetenschappelijke onderbouwing

In de diagnostiek van kinderen met psychiatrische stoornissen verschuift de laatste jaren de aandacht van het classificeren van gedragskenmerken (met behulp van de DSM-IV-TR) naar het in beeld brengen van onderliggende mentale processen.
Zo wordt er bij kinderen met ADHD-kenmerken meer gekeken naar onderliggende cognitieve processen als inhibitie, impulscontrole, werkgeheugen en aandachtsprocessen. Een diagnostiek die meer gericht is op de aan de gedragskenmerken ten grondslag liggende (cognitieve, emotionele, en motivationele) processen vraagt om andere methodieken dan behandelingen die vooral op het symptoomgedrag gericht zijn.
Binnen de neuropsychologie is er al een begin gemaakt met het wetenschappelijk onderbouwen van cognitieve trainingen. Klingberg e.a. (2005) hebben aangetoond dat het trainen van het werkgeheugen blijvende positieve effecten kan hebben. Een belangrijk resultaat van dit onderzoeksveld voor de klinische praktijk is dat de effecten ook in het gedrag van kinderen (met ADHD) zichtbaar worden. De stap van het wetenschappelijk onderzoek naar de klinische behandelpraktijk is door de onderzoeksgroep van Klingberg gezet met het uitbrengen van het computer-behandelprogramma Cogmed (Klingberg et al., 2005). Met het realiseren van Braingame Brian wordt op deze ontwikkeling ingehaakt. In deze behandelvorm is de door Klingberg ontwikkelde behandelvorm gericht op het werkgeheugen overgenomen en uitgebreid met andere domeinen van executief functioneren die vooral bij kinderen met ADHD problemen geven.

Denk hierbij aan problemen met de emotie- en gedragsregulatie (respons-inhibitie) en het kunnen schakelen naar een ander denk – en handelingspatroon als een situatie daarom vraagt (cognitieve flexibiliteit). Een verdere uitbreiding betreft het verhogen van de intrinsieke motivatie van de kinderen die de training ondergaan door het spelgehalte (‘gaming’) te versterken.
De training van cognitieve vaardigheden binnen een spelwereld op de computer met de naam

Recente Posts

Ontvang als eerste ons laatste nieuws per mail

In de kijker

Heb je een vraag? ​​​​​​​
​​​​​​​Aarzel niet om ons contacteren.

Contacteer Ons

Ontvang als eerste ons laatste
​​​​​​​nieuws per mail