Orthopedagogie en psychologie

ORTHOPEDAGOGIE EN PSYCHOLOGIE

Grofmotorische Problemen

 • minder coördinatie bij springen, lopen, dansen, …
 • verliest makkelijker het evenwicht
 • moeilijker aanvoelen en nabootsen van houdingen en bewegingen
 • leert minder vlot motorische vaardigheden zoals leeftijdsgenoten
 • heeft moeite met aan-of uitkleden
 • is onhandig
 • valt/struikelt regelmatig
 • beweegt houterig, bruusker,
 • voelt slapper aan
 • heeft meer tijd nodig hebben om te leren fietsen
 • kan minder goed een bal vangen
 • heeft angst in bewegingssituaties (schommelen, klimmen, springen,…)
 • kent minder plezier beleven in bewegen (turnen,….)
 • toont meebewegingen met de tong vb. tijdens vangen van een bal,…

Fijnmotorische Problemen

 • heeft moeite met aan-of uitkleden zoals knoopjes, ritssluiting ,…
 • heeft moeite met hanteren/manipuleren van kleine voorwerpen
 • is onhandiger
 • handelt bruusker
 • gebruikt te veel of te weinig kracht bij manipuleren kleine voorwerpen
 • kan minder goed een bal vangen
 • heeft problemen met knippen, tekenen (zowel vormgeving als manipuleren van vingers/handen), knutselen,….
 • heeft moeite met taken met een potlood ( patronen overtekenen, stippen verbinden,…)
 • kent schrijfmoeilijkheden (minder leesbaar, slordig handschrift, gebruikt meer kracht, is traag schrijftempo, krampen, heel vermoeiend,…)
 • toont meebewegingen met de tong vb. tijdens het knippen, vangen van een bal,…

Schrijfmoeilijkheden

 • heeft een onjuiste pengreep
 • neemt een gespannen, krampachtige houding aan
 • heeft moeite met mooi rechtop zitten, (doorgezakt, hoofd ondersteunen, scheef zitten,…)
 • zijn letters hellen de ene keer naar rechts en de andere keer naar links
 • heeft geen mooi gevormde letters
 • maakt onvoldoende verschil tussen kleine letters en grote letters
 • kent een trager schrijftempo
 • heeft pijn in de handen na even geschreven te hebben
 • komt tot een moeilijk leesbaar schrift

Visueel Ruimtelijke Waarnemings-en Oriëntatieproblemen

 • heeft moeite met het herkennen/benoemen van kleuren-vormen-…
 • kent meer moeilijkheden om te puzzelen, iets na te bouwen, iets te ( na te) tekenen
 • loopt makkelijker ergens tegen aan, stoot makkelijk iets om, valt makkelijk,…
 • neemt minder waar
 • kan moeilijker voorwerpen, afbeeldingen, gezichten, gezichtsuitdrukking herkennen
 • weet niet waar te binnen op het blad, waar iets ingevuld moet worden
 • slaat oefeningen over
 • maakt spiegelingen maken vb. d/p of 6/9,…
 • kan zich moeilijker oriënteren in vb. weg te vinden in de school,…
 • heeft angsten om alleen naar het toilet te gaan,….

Lateralisatie Moeilijkheden

 • wisselt van hand of heeft lange tijd gewisseld
 • heeft nog geen besef van links/rechts
 • gaat letters en/of cijfers omdraaien
 • heeft moeilijkheden met lezen analoge klok (voor/over)
 • verwisselt begrippen (eerste/laatste, meer/minder,…)
 • kent verwarring in richtingen boven/onder, voor/achter ,links/rechts
 • kent moeilijkheden met verschillende bewerkingen zoals plus, min,….
 • heeft moeilijkheden met draairichtingen (vb. openen van een slot, een fles,…)
 • maakt fouten in lettervolgorde bij lezen of schrijven
 • heeft een minder goede schrijfmotoriek (lettervorming, drukverdeling,…) werkt chaotisch
 • kent moeilijkheden met ruimtelijke opdrachten en oriëntatie

Auditieve Verwerkingsproblemen

 • heeft meer moeite met begrijpen en opvolgen van verbale instructies
 • heeft nood aan meer herhalen van instructies
 • is overgevoelig voor bepaalde geluiden of klanken
 • kan moeilijker werken in een luidruchtige omgeving
 • zal niet altijd reageren als er iets gevraagd wordt vb. als ze je naam roepen,…
 • dagdroomt meer
 • is sneller afgeleid zijn door allerlei geluiden
 • komt minder vlot komen tot lezen (traag tempo, spellend lezen,….)
 • kan moelijker het verschil horen tussen klanken: f-v, s-z, d-p-b
 • kent spraak-en articulatieproblemen (aarzelend, monotoon, langzaam spreken,…)
 • kent gehoorproblemen zoals vb. frequente oorontstekingen, vocht achter het trommelvlies
 • kent woordvindingproblemen

Sensorische Moeilijkheden

 • wil niet op het potje zitten
 • voelt niet dat het moet plassen
 • gaat heel vaak plassen
 • maakt kleine plasjes
 • heeft plotse aandrang
 • plast weinig
 • natte vlekjes in de broek
 • een natte broek
 • duwt bij het plassen
 • pijn bij plassen of in onderbuik ( blaasontstekingen)
 • bedplassen
 • weinig stoelgang in de week
 • harde of pijnlijke stoelgang
 • ophoudgedrag (door de hurken gaan, zich volledig opspannen, zich verstoppen…)
 • vegen in de broek
 • stoelgang in de broek

Concentratiemoeilijkheden

 • heeft moeite hebben met het afmaken van taken
 • is snel afgeleid zijn
 • is chaotisch
 • toont een drukker gedrag
 • springt van de ene activiteit naar de andere
 • kan vergeetachtig zijn
 • is vaak dingen kwijt zijn
 • kan impulsief zijn
 • kan vooral concentratie opbrengen bij interesse
 • kan moeilijk plannen, organiseren en kiezen
 • kan moeilijker oplossingen bedenken
 • moeite hebben met het onthouden van instructies
 • kan lezen niet zo lang volhouden

Sociaal- Emotionele Gedragsproblemen

 • heeft last van hoofdpijn/buikpijn/spanningen in nek, schouder, rug/ tenen lopen,…
 • kent slaapmoeilijkheden
 • doet aan nagelbijten, frult ergens mee, kauwt op iets, is rusteloos
 • is snel moe/futloos voelen
 • heeft gebrek aan motivatie
 • is snellere afgeleid en heeft moeite met concentratie/geheugen
 • plast terug in het bed / gaat vaker naar toilet/ heeft meer natte broekjes overdag
 • toont meer angsten
 • is snel bang zijn of paniekerig reageren
 • wil enkel de beste, eerste zijn
 • heeft angst om te falen
 • gaat meer piekeren, zorgen maken
 • gaat sneller huilen

Mondmotorische Moeilijkheden Of Afwijkende Mondgewoonte

 • een open mond (de lippen sluiten niet en ze ademen door de mond)
 • nagelbijten, lippen bijten, tanden knarsen
 • duimzuigen
 • kan minder goed slikken
 • minder goed kunnen kauwen vb. smakken
 • onduidelijk spreken

Leesproblemen

Deze signalen kan je herkennen bij je kind:

 • heeft weinig interesse voor taalspelletjes.
 • is trager in leren van letters van hun eigen naam
 • een minder vlot komen tot rijmen
 • een moeilijker koppelen van een leesteken met een klank
 • een omdraaien van letters of andere lettervolgorde
 • een moeilijker hakken en plakken van woorden
 • een weglaten of toevoegen van letters
 • een woord overslaan
 • een moeilijker volgen van een leeslijn
 • een verwarring van b/d, u/n, eu/ui,….
 • een langer spellend lezen
 • fouten door raden te lezen
 • een trager leestempo
 • een lezen zonder begrip
 • emotionele en gedragsmoeilijkheden

Spellingsproblemen

Deze signalen kan je herkennen bij je kind:

 • veel spellingsfouten bij vrije schrijfopdrachten
 • een letterlijk opschrijven van wat het hoort (fonetisch schrijven)
 • een moeilijker toepassen van spellingsregels
 • een moeilijker onthouden van spellingsregels
 • blijvende spellingsfouten bij spontane schrijfopdrachten
 • gekende schrijfmoeilijkheden in de familie

Rekenproblemen

 • minder/weinig interesse hebben in getallen
 • trager beheersen van rekenbegrippen zoals meer/minder, groter/kleiner, kort/lang,/…
 • meer moeite om een symbool te koppelen aan een hoeveelheid
 • tellen op de vingers
 • langer nood aan rekenmateriaal of telraam
 • vaak rekenfouten maken
 • moeilijker verwerven van maaltafels

Taalproblemen

 • nog (niet) of nauwelijks praten
 • praat onverstaanbaar of struikelt over zijn woorden
 • vertraagde taalontwikkeling/ afwijkende taalontwikkeling
 • moeilijkheden bij het begrijpen van wat er gezegd wordt
 • moeilijkheden bij het begrijpen van verhalen
 • moeilijkheden bij het zich uitdrukken
 • moeilijkheden bij het benoemen van zaken
 • beperkte woordenschat
 • moeilijkheden bij het vormen van zinnen
 • problemen met lidwoorden, meervoud, verkleinwoorden, vervoegen van werkwoorden
 • minder goed beheersen van moedertaal en/of tweede taal

Articulatieproblemen

 • Is minder goed verstaanbaar
 • Heeft afwijkende articulatiepatronen die niet passen bij de leeftijd van het kind
 • vervangt spraakklanken
 • vervormt spraakklanken
 • heeft een foutieve productie van de spraakklank (bv. tong tussen de tanden)
 • gebruikt foute klanken tijdens het uitspreken van woorden (bv. auto --> auko)

Stemproblemen

 • heesheid/ruwheid (meer dan twee weken)
 • schorre stem
 • krakerige stem
 • te hoge of te lage spreekstem
 • wegvallen van de stem
 • voortdurend schrapen van de keel of schreeuwen
 • spanning in het halsgebied
 • pijn in de keel bij of na het spreken
 • irritaties/infecties/pijn in de keel
 • gevoel van een krop in de keel
 • vermoeidheid van de stem

Heb je een vraag? ​​​​​​​
​​​​​​​Aarzel niet om ons contacteren.

Contacteer Ons

Ontvang als eerste ons laatste
​​​​​​​nieuws per mail