Logodepie

LOGODEPIE

Articulatieproblemen

 • is minder goed verstaanbaar
 • heeft afwijkende articulatiepatronen die niet passen bij de leeftijd van het kind
 • vervangt spraakklanken
 • vervormt spraakklanken
 • heeft een foutieve productie van de spraakklank (bv. tong tussen de tanden)
 • gebruikt foute klanken tijdens het uitspreken van woorden (bv. auto --> auko…

Mondmotorische Moeilijkheden Of Afwijkende Mondgewoonte

 • toont een open mond (de lippen sluiten niet en ze ademen door de mond)
 • doet aan nagelbijten, lippen bijten, tanden knarsen
 • gaat duimzuigen
 • kan minder goed slikken
 • kan minder goed kauwen vb. smakken
 • spreekt onduidelijk

Stemproblemen

 • heeft een heesheid/ruwheid (meer dan twee weken)
 • heeft een schorre stem
 • heeft krakerige stem
 • heeft te hoge of te lage spreekstem
 • gaat voortdurend de keel schrapen of schreeuwen
 • heeft spanning in het halsgebied
 • kent pijn in de keel bij of na het spreken
 • heeft last van irritaties/infecties/pijn in de keel
 • heeft gevoel van een krop in de keel

Taalproblemen

 • praat nog (niet) of nauwelijks
 • praat onverstaanbaar of struikelt over zijn woorden
 • kent een vertraagde taalontwikkeling/ afwijkende taalontwikkeling
 • heeft moeilijkheden bij het begrijpen van wat er gezegd wordt
 • heeft moeilijkheden bij het begrijpen van verhalen
 • kent moeilijkheden bij het zich uitdrukken
 • heeft moeilijkheden bij het benoemen van zaken
 • heeft een beperkte woordenschat
 • kent moeilijkheden bij het vormen van zinnen
 • heeft problemen met lidwoorden, meervoud, verkleinwoorden, vervoegen van werkwoorden
 • beheerst minder goed de moedertaal en/of tweede taal
 • kent een vermoeidheid van de stem

Meertaligheid

 • heeft een minder goed taalbewustzijn
 • heeft een minder vlotter sociaal functioneren
 • kent een spraak-en taalachterstand zowel bij zowel de thuistaal als de schooltaal
 • kent moeillijkheden met vervoegingen en verbuigingen, gebruik lidwoorden en zinsbouw

Heb je een vraag? ​​​​​​​
​​​​​​​Aarzel niet om ons contacteren.

Contacteer Ons

Ontvang als eerste ons laatste
​​​​​​​nieuws per mail