Kinesistherapie

KINESISTHERAPIE

Neurologische Problemen

 • toont onwillekeurige bewegingen
 • heeft problemen met de spierspanning (te slap, wisselend, spierkrampen ,spasticiteit)
 • kent evenwichtsproblemen
 • heeft slikmoeilijkheden
 • kent spraakmoeilijkheden
 • toont zeer ernstige leerstoornissen (moeilijkheden om taken uit te voeren die veel inzicht vragen)
 • heeft gezichts-of gehoorstoornissen

Aandoeningen Van Spieren En Gewrichten

 • kent spier –of gewrichtspijn
 • heeft rugpijn, nek-of hoofpijn
 • heeft een bewegingsbeperking
 • kent blokkades
 • heeft een zwaar of vermoeid gevoel
 • heeft last van instabiliteit
 • kent klachten door houdingsproblemen
 • heeft een traumatisch letsel opgelopen na val, ongeluk, sportblessure,…
 • heeft een overbelastingsletsel
 • heeft een orthopedische aandoending zoals scoliose, een hyperkyfose, platvoeten of heeft holvoeten, klomvoetje, heupdysplasie

Ademhalingsproblemen

 • heeft klachten van longen en/of luchtwegen (veel slijmen, hoesten,…)
 • kent piepende ademhaling
 • heeft wederkerende luchtweginfecties
 • hyperventileert

Neuromusculaire Problemen

 • kent een spierslapte
 • heeft minder spierkracht
 • loopt anders dan normaal
 • heeft een verminderd gevoel in de benen of armen
 • behaalt heel moeilijk of onvoldoende de mijlpalen in de motorische ontwikkeling.
 • heeft vergroeiing van voeten of handen.
 • is snel vermoeidbij inspanning
 • verslikt zich makkelijk

Reuma

 • heeft pijn in een of meer gewrichten, bv. ellebogen, enkels, knieën, handen en voeten
 • kent gezwollen gewrichten
 • kan gewrichten niet goed bewegen
 • heeft last van vermoeidheid en koorts

Ontwikkelingsproblemen Bij Baby’s, Peuters

 • heeft pijn in een of meer gewrichten, bv. ellebogen, enkels, knieën, handen en voeten
 • kent gezwollen gewrichten
 • kan gewrichten niet goed bewegen
 • heeft last van vermoeidheid en koorts

Ontwikkelingsproblemen Bij Baby’s, Peuters

 • heeft een minder goede hoofdcontrole , minder goed omrollen,…
 • komt moeilijker tot zitten, kruipen, stappen,…
 • schuift voort op de billen
 • beweegt weinig , verandert weinig van houding
 • gaat regelmatig overstrekken of slap aanvoelen
 • is prematuur of dysmatuur
 • heeft een voorkeurshouding met gevolg een afgevlakt hoofdje of plagiocefalie
 • heeft een scheefhals of torticollis
 • kent een orthopedisch probleem o.a. scoliose, beperking in spreiden van de benen , klompvoet
 • heeft een neurologisch probleem (cerebral palsy, spierziekte, hypotonie, plexus brachialis parese en spina bifida)

Plas-en Stoelgangproblemen

 • wil niet op het potje zitten
 • voelt niet dat het moet plassen
 • gaat heel vaak plassen
 • maakt kleine plasjes
 • heeft plotse aandrang
 • plast weinig
 • natte vlekjes in de broek
 • een natte broek
 • duwt bij het plassen
 • pijn bij plassen of in onderbuik ( blaasontstekingen)
 • bedplassen
 • weinig stoelgang in de week
 • harde of pijnlijke stoelgang
 • ophoudgedrag (door de hurken gaan, zich volledig opspannen, zich verstoppen…)
 • vegen in de broek
 • stoelgang in de broek

Grofmotorische Problemen

 • heeft minder coördinatie bij springen, lopen, dansen, …
 • verliest makkelijker het evenwicht
 • leert minder vlot motorische vaardigheden zoals leeftijdsgenoten
 • heeft moeite met aan-of uitkleden is onhandig
 • valt/struikelt regelmatig
 • beweegt houterig, bruusker,
 • voelt slapper aan
 • heeft meer tijd nodig hebben om te leren fietsen
 • kan minder goed een bal vangen
 • heeft angst in bewegingssituaties (schommelen, klimmen, springen,…)
 • kent minder plezier beleven in bewegen (turnen,….)
 • toont meebewegingen met de tong vb. tijdens vangen van een bal,…

Fijnmotorische Problemen

 • heeft moeite met aan-of uitkleden zoals knoopjes, ritssluiting ,…
 • heeft moeite met hanteren/manipuleren van kleine voorwerpen
 • is onhandiger
 • handelt bruusker
 • gebruikt te veel of te weinig kracht bij manipuleren kleine voorwerpen
 • kan minder goed een bal vangen
 • heeft problemen met knippen, tekenen (zowel vormgeving als manipuleren van vingers/handen), knutselen,….
 • heeft moeite met taken met een potlood ( patronen overtekenen, stippen verbinden,…)
 • kent schrijfmoeilijkheden (minder leesbaar, slordig handschrift, gebruikt meer kracht, is traag schrijftempo, krampen, heel vermoeiend,…)
 • toont meebewegingen met de tong vb. tijdens het knippen, vangen van een bal,…

Schrijfmoeilijkheden

 • heeft een onjuiste pengreep
 • neemt een gespannen, krampachtige houding aan
 • heeft moeite met mooi rechtop zitten, (doorgezakt, hoofd ondersteunen, scheef zitten,…)
 • zijn letters hellen de ene keer naar rechts en de andere keer naar links
 • heeft geen mooi gevormde letters
 • maakt onvoldoende verschil tussen kleine letters en grote letters
 • kent een trager schrijftempo
 • heeft pijn in de handen na even geschreven te hebben
 • komt tot een moeilijk leesbaar schrift

Oogmotorische Moeilijkheden

 • dicht bij het blad komen om te lezen of schrijven
 • regelmatig hoofdpijn na school
 • veel in de ogen wrijven of knijpen met de ogen
 • hoofd schuin houden bij het schrijven of lezen
 • gebruiken van vinger voor het lezen
 • houdt zijn hoofd schuin bij het schrijven of lezen
 • moeite met overschrijven
 • moeite met concentreren
 • moeite met lezen/schrijven

Visueel Ruimtelijke Waarnemings-en Oriëntatieproblemen

 • moeite met het herkennen/benoemen van kleuren
 • moeite met het herkennen /benoemen van vormen
 • meer moeilijkheden hebben om te puzzel, iets na te bouwen, iet te tekenen
 • makkelijker ergens tegen aan lopen, iets omstoten, makkelijk vallen,…
 • minder waarnemen
 • meer moeite hebben met werken op bladen, met een te drukke lay-out
 • moeilijkheden ondervinden waar ze iets moeten invullen, aan de verkeerde kant beginnen
 • oefeningen overslaan
 • spiegelingen maken vb. d/p of 6/9,…
 • moeilijker iets natekenen
 • zich moeilijker oriënteren in vb. een kamer
 • moeilijker voorwerpen, afbeeldingen, gezichten, gezichtsuitdrukking herkennen
 • moeilijker hebben met het sluiten van een rits, een dopje op een fles draaien, knippen, een bal vangen, kralen rijgen, schrijven,…

Ademhalingsproblemen

 • kent gehoorproblemen zoals vb. frequente oorontstekingen, vocht achter het trommelvlies
 • kent spraak-en articulatieproblemen (aarzelend, monotoon, langzaam spreken,…)
 • kent woordvindingproblemen
 • heeft meer moeite met begrijpen en opvolgen van verbale instructies
 • heeft nood aan meer herhalen van instructies
 • is overgevoelig voor bepaalde geluiden of klanken
 • kan moeilijker werken in een luidruchtige omgeving
 • zal niet altijd reageren als er iets gevraagd wordt vb. als ze je naam roepen,…
 • dagdroomt meer
 • is sneller afgeleid zijn door allerlei geluiden
 • komt minder vlot komen tot lezen (traag tempo, spellend lezen,….)
 • kan moelijker het verschil horen tussen klanken: f-v, s-z, d-p-b

Sensorische Moeilijkheden

 • wordt niet graag geknuffeld
 • ervaart kledij (vb sokken, etiketten,….) als onaangenaam ervaart
 • speelt niet graag met zand, plasticine,….
 • is gevoelig voor felle geluiden (stofzuiger, rinkelen van een bel,…), fel licht,…
 • kan moeilijker om met drukte (lawaai, inrichting,…)
 • ruikt alles intenser
 • eet niet graag (verschillende texturen)
 • heeft angst om te bewegen
 • kan moeilijker zijn kracht doseren,…
 • is onhandig , valt sneller/struikelt,…
 • wiegt lange tijd heen en weer, draait graag rond
 • varieert minder in zijn spel
 • zit steeds zit te wiebelen, is steeds bezig
 • is meer prikkelbaar
 • gaat sneller huilen
 • trekt zich alles hard aan of voelt alles intenser aan

Lateralisatie Moeilijkheden

 • een omdraaien van letters en/of cijfers
 • lettervolgorde fouten bij lezen of schrijven
 • een lang wisselen van hand
 • nog geen besef van een linker-of rechterkant
 • een minder goede schrijfmotoriek (lettervorming, drukverdeling,…)
 • moeilijkheden met verschillende bewerkingen zoals plus, min,….
 • een chaotisch werken
 • moeilijkheden met lezen analoge klok (voor/over)
 • verwisseling begrippen (eerste/laatste, meer/minder,…)
 • verwarring in richtingen boven/onder, voor/achter ,links/rechts
 • moeilijkheden met draairichtingen (vb. openen van een slot, een fles,…)
 • moeilijkheden met ruimtelijke opdrachten en oriëntatie…

Concentratiemoeilijkheden

 • moeite hebben met het afmaken van taken
 • snel afgeleid zijn
 • chaotisch zijn
 • overgaan van de ene op de andere activiteit, gedachte
 • vergeetachtig zijn
 • vaak dingen kwijt zijn
 • moeilijk kunnen plannen, organiseren en kiezen
 • lezen niet zo lang kunnen volhouden
 • alleen concentratie kunnen opbrengen als ze iets interessant vinden
 • moeite hebben met luisteren, met het tot zich door laten dringen van informatie
 • moeite hebben met het onthouden van instructies
 • zich emotioneel minder goed voelen

Mondmotorische Moeilijkheden Of Afwijkende Mondgewoonte

 • een open mond (de lippen sluiten niet en ze ademen door de mond)
 • nagelbijten, lippen bijten, tanden knarsen
 • duimzuigen
 • kan minder goed slikken
 • minder goed kunnen kauwen vb. smakken
 • onduidelijk spreken

Leesproblemen

 • heeft weinig interesse voor taalspelletjes.
 • is trager in leren van letters van hun eigen naam
 • een minder vlot komen tot rijmen
 • een moeilijker koppelen van een leesteken met een klank
 • een omdraaien van letters of andere lettervolgorde
 • een moeilijker hakken en plakken van woorden
 • een weglaten of toevoegen van letters
 • een woord overslaan
 • een moeilijker volgen van een leeslijn
 • een verwarring van b/d, u/n, eu/ui,….
 • een langer spellend lezen
 • fouten door raden te lezen
 • een trager leestempo
 • een lezen zonder begrip
 • emotionele en gedragsmoeilijkheden

Sociaal- Emotionele Gedragsproblemen

 • hoofdpijn/buikpijn/spanningen in nek, schouder, rug/ tenen lopen,…
 • slaapmoeilijkheden
 • nagelbijten, ergens mee frullen, op iets kauwen, rusteloos zijn
 • een snel moe/futloos voelen
 • gebrek aan motivatie
 • snellere afleidbaarheid en moeite met concentratie/geheugen
 • terug in het bed plassen/ gaat vaker naar toilet/ meer natte broekjes overdag
 • meer angsten
 • snel bang zijn of paniekerig reageren
 • angst om te falen
 • een meer piekeren, meer zorgen maken
 • een sneller huilen

Rekenproblemen

 • minder/weinig interesse hebben in getallen
 • trager beheersen van rekenbegrippen zoals meer/minder, groter/kleiner, kort/lang,/…
 • meer moeite om een symbool te koppelen aan een hoeveelheid
 • tellen op de vingers
 • langer nood aan rekenmateriaal of telraam
 • vaak rekenfouten maken
 • moeilijker verwerven van maaltafels

Articulatieproblemen

 • Is minder goed verstaanbaar
 • Heeft afwijkende articulatiepatronen die niet passen bij de leeftijd van het kind
 • vervangt spraakklanken
 • vervormt spraakklanken
 • heeft een foutieve productie van de spraakklank (bv. tong tussen de tanden)
 • gebruikt foute klanken tijdens het uitspreken van woorden (bv. auto --> auko)

Taalproblemen

 • nog (niet) of nauwelijks praten
 • praat onverstaanbaar of struikelt over zijn woorden
 • vertraagde taalontwikkeling/ afwijkende taalontwikkeling
 • moeilijkheden bij het begrijpen van wat er gezegd wordt
 • moeilijkheden bij het begrijpen van verhalen
 • moeilijkheden bij het zich uitdrukken
 • moeilijkheden bij het benoemen van zaken
 • beperkte woordenschat
 • moeilijkheden bij het vormen van zinnen
 • problemen met lidwoorden, meervoud, verkleinwoorden, vervoegen van werkwoorden
 • minder goed beheersen van moedertaal en/of tweede taal

Stemproblemen

 • heesheid/ruwheid (meer dan twee weken)
 • schorre stem
 • krakerige stem
 • te hoge of te lage spreekstem
 • wegvallen van de stem
 • voortdurend schrapen van de keel of schreeuwen
 • spanning in het halsgebied
 • pijn in de keel bij of na het spreken
 • irritaties/infecties/pijn in de keel
 • gevoel van een krop in de keel
 • vermoeidheid van de stem

Heb je een vraag? ​​​​​​​
​​​​​​​Aarzel niet om ons contacteren.

Contacteer Ons

Ontvang als eerste ons laatste
​​​​​​​nieuws per mail